groepsles

U geeft les aan een kleine groep deelnemers. De lessen vinden plaats in zuid en in het centrum. Samen met de deelnemers bepaalt u het leerdoel en de leerroute.

lesmateriaal

Lesmateriaal is gratis beschikbaar. Zoals lesboeken, leesboeken en online programma’s. Ook zijn er materialen om u als taalcoach te ondersteunen. U kunt ook boeken lenen bij de bibliotheek. Verder kunt u gebruik maken van de website oefenen.nl.

traject

Een lestraject bestaat uit twintig afspraken. De duur van een les is ongeveer anderhalf uur. Na het eerste traject is het mogelijk deze nog twee keer te verlengen.

training

Als taalvrijwilliger krijgt u kosteloos een training aangeboden. U leert hoe u deelnemers beter kunt begeleiden bij het leren lezen en schrijven. De training bestaat uit minimaal vier dagdelen.

Meer informatie? Neem contact op met Taalpunt Enschede.

  • Taalpunt Enschede

    Openbare bibliotheek
    Pijpenstraat 15

    dinsdag: 10.00 - 12.00 uur
    donderdag: 13.30 - 15.30 uur