ROC van Twente

Binnen de Taalpunten vervult het ROC van Twente de rol van professionele taalaanbieder. Ons uitgangspunt is dat taalonderwijs, met taalverhoging als doel, in principe wordt uitgevoerd aan een onderwijsinstelling. Onder de verantwoordelijkheid en met betrokkenheid van een professionele taaldocent.

werkwijze Taalpunt

Iedereen die zich bij het Taalpunt aanmeldt, krijgt een intakegesprek met een professional. Meestal is dit een docent van ROC van Twente. Samen met de aanmelder kijken we welk taalaanbod het meest geschikt is:

 • leerbare aanmelders worden doorverwezen naar een taaltraject bij een onderwijsinstelling.
 • niet (meer) leerbare aanmelders kunnen deelnemen aan vrijwilligerstrajecten.

vrijwilligers

Binnen de Taalpunten werken professionals en vrijwilligers samen. Zo kunnen vrijwilligers binnen een samenwerkingsverband met het ROC worden ingezet:

 • als opstap naar taallessen verzorgd door een onderwijsinstelling (drempelverlagend)
 • als aanbieder van “taal in de praktijk”, in overleg met de docent
 • als hulp bij het onderhouden van het taalniveau na afloop van een taaltraject

Investeren in het stevig neerzetten van de Taalpunten, onder andere door middel van goede intake, verwijzing door professionals en het stimuleren van nog meer samenwerking tussen vrijwilligers en professionals, leidt tot het nog beter bedienen van laaggeletterden.

Lees meer over het ROC van Twente.

 • Taalpunt Enschede

  Bibliotheek Enschede
  Pijpenstraat 15

  dinsdag: 10.00 - 12.00 uur
  donderdag: 13.30 - 15.30 uur