Power

Power is een activeringscentrum in de wijk, voor alle wijkbewoners die actief willen zijn in hun wijk en/of behoefte hebben aan sociaal contact. Het wordt gerund door wijkbewoners, die hun tijd, talent, kennis en vaardigheden willen inzetten voor en delen met andere wijkbewoners. In Power gaan we uit van eigen kracht, van “het zelf doen” en persoonlijke groei. Door zelf actief te worden en activiteiten te organiseren, verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling en die van anderen, krijg je Power en worden kansen op betaalde arbeid vergroot.

Power & taal

Samenleven in een wijk, maar ook samenwerken in een Powercentrum, jezelf ontwikkelen, het vinden van (betaald) werk: er is meer mogelijk als je goed met elkaar kan communiceren en dezelfde taal spreekt. Vanaf de start van het eerste Powercentrum heeft taal als activiteit in Power centraal gestaan; het zijn vrijwilligers die de taallessen geven. Het zijn buren die met buren Nederlands praten. Kortom; een belangrijk onderdeel van wat we in Power doen.

Op dit moment zijn er binnen alle Powercentra verschillende taalactiviteiten waar je aan kunt meedoen. Of je kan actief zijn door zelf Nederlandse les te geven, ondersteund door de methode van Taal voor het Leven.

Veel deelnemers zijn van allochtone afkomst. Maar ondertussen hebben een aantal autochtone Nederlanders Power ook weten te vinden. In elke buurt vind je wel een Power, kom een keertje binnen kijken!

Lees meer over Power.

  • Taalpunt Enschede

    Bibliotheek Enschede
    Pijpenstraat 15

    dinsdag: 10.00 - 12.00 uur
    donderdag: 13.30 - 15.30 uur