alliantiepartners

Taalpunt Enschede zet zich in om laaggeletterdheid op zo veel mogelijk plekken onder de aandacht brengen. U kunt hier als organisatie bij helpen. Door laaggeletterdheid te herkennen, taalproblemen bespreekbaar te maken en actief door te verwijzen. Samen met u als lokale partner kunnen wij iedereen met een taalvraag verder helpen.

Wilt u zich als organisatie inzetten voor taal? Meld u aan!

  • Taalpunt Enschede

    Bibliotheek Enschede
    Pijpenstraat 15

    dinsdag: 10.00 - 12.00 uur
    donderdag: 13.30 - 15.30 uur